Многофункциональное мобильное приложение Yelo

FAQ

Форум

Hansı banka pul qoymaq daha əlverişlidir?

Əmanətlər üçün yüksək faiz dərəcələri tətbiq edən Yelo Bank Yığım və Sabit olmaqla iki çeşiddə məhsulu müştərilərinə təqdim edir. Tətbiq olunacaq faiz dərəcələrinin banka qoyduğunuz məbləşdən asılı olaraq dəyişəcəyi əmanətlər haqqında daha geniş məlumata almaq və online şəkildə müraciət üçün keçid edin.

3622 Baxış
Müəllif : Mehdi Mehdiyev

Yelobank мобильное приложение