Multifunctional Mobile App by Yelo

FAQ

Forum

Hansı banka pul qoymaq daha əlverişlidir?

Əmanətlər üçün yüksək faiz dərəcələri tətbiq edən Yelo Bank Yığım və Sabit olmaqla iki çeşiddə məhsulu müştərilərinə təqdim edir. Tətbiq olunacaq faiz dərəcələrinin banka qoyduğunuz məbləşdən asılı olaraq dəyişəcəyi əmanətlər haqqında daha geniş məlumata almaq və online şəkildə müraciət üçün keçid edin.

3376 Baxış
Müəllif : Mehdi Mehdiyev

Yelobank mobile application