Yelo-dan çoxfunksiyalı mobil əlavə

Sənədli əməliyyatlar

Akkreditiv

Satıcı tərəfindən akkreditiv şərtlərinin yerinə yetirilməsi müqabilində alıcının göstərişinə əsasən akkreditivdə qeyd edilmiş məbləğin satıcıya ödənişini təmin edən razılaşmadır.

Xidmətlər

Tariflər


Açılması

 

Örtüklü – 0.2% (min. 100 AZN)
Örtüksüz – 0.5% (min. 250 AZN)

AVİZO edilməsi

0.1% (min. 50 - max. 500 AZN)

Təsdiq edilməsi

0.1% (min 100 AZN)

Akkreditiv üzrə ödəniş

0.15% (min 50 AZN)

Sənədlərin qəbulu və yoxlanılması

0.1%, (min. 50 AZN)

Ləğv edilməsi

100 AZN

Şərtlərin dəyişdirilməsi

100 AZN (hər dəyişiklik üçün)

Məbləğin dəyişdirilməsi

0.1% (min. 50 AZN)

Vəsaitlərin köçürülməsi

0.1%  (min. 50 - max. 500 AZN)

Köçürülə bilən akkreditiv

0.1% (min. 50 - max. 500 AZN)

Zəmanətlər

Zəmanət şərtlərində göstərilmiş sənədlərin təqdim olunması müqabilində Bankın ödənişi həyata keçirəcəyi barədə yazılı təminatdır.

Avans və İcra zəmanətləri

İllik 3% (zəmanətin məbləğinin min. 1%-i)

Tender zəmanətləri

100 AZN baxılmasına görə +  1.5 - 1.7% (birdəfəlik)

Mətnin şərtlərinin dəyişdirilməsi
(Risk dərəcəsinin artırılması şərti ilə)

100 AZN

Qarantiyanın sıfırlanması

Pulsuz

AVİZО – Bankın təsdiqi ilə

0.2% (min. 100 AZN + Korrespondent bankın xərcləri)

Yelo-dan çoxfunksiyalı mobil əlavə