Multifunctional Mobile App by Yelo

HURRY TO GET A LOAN AT 9.5% INTEREST!

Xəbərlər siyahısı

News

Ödəmə terminallarının alışına dair açıq tender

“Yelo Bank” ASC üçün yeni ödəmə terminallarının alışına dair açıq tender elan olunur. Tender iştirakçıları aşağıdakı meyarlara sahib olmalıdırlar:


-  Müvafiq sahədə peşəkarlığı, təcrübənin, texniki və maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi, idarəetmə səriştəsi və etibarlığı olmalı;
-  Ödəmə qabiliyyəti olmalı;
-  Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı olmalı, əmlakı üzərinə həbs qoyulmamalı, ödəniş yönəlmiş girovu olmamalı;
-  Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmamalı;
-  Müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olmalı;
-  Müflis elan olunmamalı, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmamalıdır.

 

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarix vaxtı:
-  Tender təklifləri 29 yanvar 2024-cü il, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-a qədər Bakı ş. Həsən bəy Zərdabi 81K ünvanına bağlı və küncləri möhürlənmiş zərflər şəklində təqdim edilməlidir. 

-  Zərflərin hər küncü möhürlənməlidir.
-  Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan zərflər qəbul edilməyəcək.


Məhsul üzrə texniki şərt və tenderdə iştiraka dair tələblər ilə aşağıdakı linklərə keçid edərək tanış ola bilərsiniz:

 

Yelobank mobile application