Multifunctional Mobile App by Yelo

FAQ

Forum

ƏDV geri al - EDV geri al az Qeydiyyat

ƏDV (Əlavə Dəyər Vergisi) alıcının  mal və ya xidmətlərin alınması zamanı tədarükçüyə ödədiyi istehlak vergisidir. Əlavə Dəyər Vergisinə daxil olan endirim mexanizmi və çıxma verginin son istehlakçıdan başqa şəxslərdə qalmamasını təmin edir və ƏDV-nin geri qaytarılması təmin edilir. ƏDV-nin tutulduğu tərəf xidməti və ya malı alan son istehlakçıdır. Bəzi hallarda ƏDV-nin qaytarılması tətbiq edilmir, çünki bəzi fəaliyyət növlərinin satışı zamanı ƏDV tətbiq olunmur və ya çox aşağı dərəcə ilə tətbiq edilir. Bu halda satıcılar əvvəlki mərhələdə baş vermiş alqı-satqı əməliyyatında ƏDV-ni əks etdirmirlər. Beləliklə, vergi satıcıların üzərində qalır. Digər tərəfdən, alıcılar qanuni öhdəliklərə görə bəzi hallarda ƏDV-nin bir hissəsini ödəməli olmurlar. 

ƏDV qaytarılmalı xidmətlərin siyahısı qanunvericiliklə tənzimlənir.

ƏDV-ni qaytarmaq üçün Yelo mobil tətbiqi yüklə: https://bit.ly/edv-geri-al

3287 Baxış
Müəllif : İsgəndər Mehrəliyev

Request for a loan

Salary

AZN

Amount of loan

AZN

We guarantee the safety and security of your data

Yelobank mobile application