Multifunctional Mobile App by Yelo

HURRY TO GET A LOAN AT 9.5% INTEREST!

I entered my PIN code wrong 3 times and my card was blocked. What should I do?

If the card is blocked due to incorrect entry of the PIN code 3 times, it is possible to unblock it using the following methods:

13534 Baxış

Apply for a valuable loan and receive 1 GB as a gift from Ulduzum!

Discover the benefits of Yelo Bank's new loan campaign:

6118 Baxış

İnvestisiya fondları haqqında

Investisiya fondları, inkişaf etmiş ölkələrin və bir çox inkişaf edən ölkələrin iqtisadiyyatının əsas bir hissəsini təşkil edirlər.

10526 Baxış

Forex online trading

Forex online trading, also known as foreign exchange or FX trading, is the conversion of one currency into another.

10680 Baxış

Real investisiya

Real investisiya fiziki aktivin, daşınmaz əmlakın və ya layihənin qurulması, inkişafı və ya sərmayə qoyma prosesini ifadə edir.

10678 Baxış

Portfel İnvestisiyası

Portfel investisiyaları, qiymətli kağızların və digər aktivlərin əldə edilməsi yolu ilə yerləşdirilən investisiyaları ifadə edir

10529 Baxış

Xarici İnvestisiya qorunması

Qanun xarici maddi və maliyyə resurslarının, qabaqcıl xarici texnika və texnologiyaların, idarəetmə təcrübəsinin milli iqtisadiyyata cəlb edilməsinə, onlardan səmərəli istifadə edilməsinə yönəlmiş, həmçinin xarici investorların hüquqlarının müdafiəsinə təminat verir.

10377 Baxış

Forex Club

Forex Club is a group of companies based in Saint Vincent and the Grenadines participating in the retail market of Contract for difference, Foreign Exchange Trading.

10414 Baxış

Bakı Fond Birjası

Bakı Fond Birjası, qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında təşkil olunan bir kommersiya təşkilatıdır.

10462 Baxış

Birja nədir?

Birja nədir, hansı növləri mövcuddur haqqında daha çox öyrənəcəksiniz. Bilginiz ilə daha yaxşı sərmayə qoyub risksiz qazanc əldə edin.

 

11767 Baxış

Azərbaycanda investisiya mühiti

Bugün ölkəmizdə investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq üçün atılan addımlar, Azərbaycana sərmayə qoyan şirkətlərin sayının artmasına səbəb olur.

10506 Baxış

İnvestisiya riskləri

Investisiya risklər kapital qoyuluşu ilə bağlı risklərdir.

10699 Baxış

İnvestisiya Siyasəti

Azərbaycanın investisiya siyasəti, iqtisadi inkişafa əlverişli şərait yaratmaqda əhəmiyyətli bir rol oynayır.

10819 Baxış

İnvestisiya Layihələri

İnvestisiya layihəsi kapital artımı və ya gəlir əldə etmək məqsədi ilə pul yatırıldığı müəyyən tədbirdir.

10729 Baxış

Investment

Investment is money given with a purpose to earn income in the future.

10585 Baxış

İnvestisiya nədir?

Investisiya, sahibkarlıq və digər fəaliyyət növlərinə qoyulan maliyyə vəsaiti ilə birlikdə, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən istifadə edərək gəlir və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə icra edilən bir prosesdir.

11744 Baxış

Azərbaycanda hansı investisiya şirkətləri var?

Yelo Bank sizin üçün investisiya imkanlarını təmin edir. Yelo App tətbiqində istədiyiniz şirkətə və min. 10 USD-dən başlayaraq investisiya edə bilərsiniz. 

10816 Baxış

İnvestisiyanın əsas növləri

Əsas növlərin arasında bank depozitləri, fond bazarı, qarşılıqlı investisiya fondları, daşınmaz əmlak, və foreks mövcuddur.

10541 Baxış

What is the loan payment procedure?

7491 Baxış

What to do if the card is blocked?

7305 Baxış

Yelobank mobile application