Multifunctional Mobile App by Yelo

FAQ

Forum

Hansı halda faiz hesablanmır?

Güzəşt müddəti ərzində tam ödənilməyən öhdəlik faiz hesablanan borc olaraq nəzərə alınır. Belə ki, istifadə olunan məbləğ növbəti ayın 10-dək tam şəkildə ödənilməzsə, üzərinə illik 25% olmaqla gündəlik faiz hesablanır. Eləcə də, güzəşt müddətində ödənilməyən məbləğ üzrə minimal ödəniş təyin ediləcəkdir. Minimal ödəniş alış məbləğin 5%-ni təşkil edəcək (min 10 AZN).

Misal:

8 Sentyabr tarixində 200 AZN istifadə olunub. Oktyabrın 10-dək ödənilməzsə, növbəti gündən (11 oktyabr) faiz hesablanmağa başlayacaqdır, gündəlik 0.14 AZN ((200 AZN*illik 25%)/360 günə). Bu faizlər növbəti ayın ödənişində öz əksini tapacaqdır. Əməliyyat üzrə minimal ödəniş əsas borcun 5%-i olaraq təyin ediləcək, yəni 10 AZN (200*5%), hansi ki 10 Oktyabr tarixinədək ödənilməlidir. Beləliklə, 200 AZN tam şəkildə ödəyə bilməsən, ən azı 10 AZN-i ödəniş etməlisən.

7074 Baxış
Müəllif : Yelo Bank

Request for a loan

Salary

AZN

Amount of loan

AZN

We guarantee the safety and security of your data

Yelobank mobile application