Multifunctional Mobile App by Yelo

HURRY TO GET A LOAN AT 9.5% INTEREST!

FAQ

Forum

Hansı halda faiz hesablanmır?

Güzəşt müddəti ərzində tam ödənilməyən öhdəlik faiz hesablanan borc olaraq nəzərə alınır. Belə ki, istifadə olunan məbləğ növbəti 2-ci ayın 10-dək tam şəkildə ödənilməzsə, üzərinə illik 25% olmaqla gündəlik faiz hesablanır. Eləcə də, güzəşt müddətində ödənilməyən məbləğ üzrə minimal ödəniş təyin ediləcəkdir. Minimal ödəniş alış məbləğin 5%-ni təşkil edəcək (min 10 AZN).

Misal:

“8 Sentyabr tarixində 200 AZN pos terminal və ya onlayn alış-veriş zamanı nağdsız qaydada istifadə olunub. Noyabrın 10-dək tam ödənilməzsə, növbəti gündən (11 noyabr) faiz hesablanmağa başlayacaqdır, gündəlik ~0.14 AZN ((200 AZN*illik 25%)/360 günə). Bu faizlər növbəti ayın ödənişində öz əksini tapacaqdır.”

7391 Baxış
Müəllif : Yelo Bank
Request for a loan

Salary

AZN

Amount of loan

AZN

We guarantee the safety and security of your data

Yelobank mobile application